Certifiering

Designtak är certifierat enligt EN 1090-3

Designtak är certifierat enligt EN 1090-3 och får CE-märka svetsade bärverksdelar och byggsatser i aluminium.
CE-märkningen innebär att Designtaks system för tillverkningskontroll (FPC) uppfyller kraven enligt den harmoniserade standarden EN 1090-1.
Från den 1 juli 2014 måste alla sammansatta bärverksdelar uppfylla alla krav för CE-märkning enligt EN 1090-1.

Se certifikat