Tillverkning

Ett Designtak är alltid 100 % hantverksmässigt gjort. Det mesta görs med händerna. Vi börjar med att bygga ihop aluminiumkonstruktionen. Den består av fyrkantiga aluminiumrör och u-profiler som svetsas ihop.

När skelettet är färdigt kommer det till plåtavdelningen där stöden som bandplåten ska ligga på nitas fast i konstruktionen. En underlagsduk läggs ut över taket för att fånga upp eventuellt kondensvatten. Nu är taket färdigt för att kläs med bandplåt.

Plåten rullas ut från en rulle och klipps till i rätt storlek, sedan viks kanterna upp för att få den slutgiltiga dubbelfalsen. En plåt bockas som ett U och nitas fast, dels för att verka som hängränna och dels för att fungera som fotplåt där bandplåten viks om och låses nertill.

Gavlar sätts dit och hål görs för vattenutsläpp på lämplig sida. När detta är färdigt läggs bandplåten dit. På de flesta modellerna används tre plåtskivor som är ca 50cm breda. Plåtskivorna fogas samman genom en dubbelfals som gör att taket blir helt tätt i skarvarna. Klammers fästs mellan skivorna som falsats in så att inga infästningar för plåten blir synliga.

När detta är färdigt så sätts hängskivor dit för att få ett snyggt avslut på sidorna. Vi har lagt väldigt stor vikt vid osynliga infästningar exempelvis så skruvas fästblecket dit först sedan hängs plåt på och falsas, inga skruvar eller popnitar blir synliga. Sedan monteras undertaksplåtarna som består av vitlackerad 1mm aluminiumplåt.

Innan monteringen av undertaksplåtarna gör vi hål för spotlights och armaturerna monteras dit.

När taket är färdigt på plåtavdelningen skickas det till kvalitetsansvarig som noggrant granskar taket.

Sedan packas taket och är allt färdigt. Ditt Designtak är på väg!

Designtak är certifierat enligt EN 1090-3

Designtak är certifierat enligt EN 1090-3 och får CE-märka svetsade bärverksdelar och byggsatser i aluminium.
CE-märkningen innebär att Designtaks system för tillverkningskontroll (FPC) uppfyller kraven enligt den harmoniserade standarden EN 1090-1.
Från den 1 juli 2014 måste alla sammansatta bärverksdelar uppfylla alla krav för CE-märkning enligt EN 1090-1.

Se certifikat